Skolan ska bli bättre på att stötta elever med ADHD och andra neuropsykiatriska svårigheter. Därför inför regeringen nu nya examensmål för speciallärar- och specialpedagogexamen. Ändringarna träder i kraft den 3 juli 2018. Det innebär att utbildningar som startar hösten 2018 kommer innehålla den nya kunskapen.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/11/battre-skolgang-for-barn-med-behov-av-sarskilt-stod/