Coronapandemin och samhällets hantering av pandemin har i olika grad utmanat och förändrat exempelvis organisationer, arbetsmetoder, livsvillkoren för olika grupper, praktiker och syn på normalitet. Postdoktorprojektet undersöker vilken betydelse Coronapandemin har haft, har eller kan få i relation till förskola/skola och förväntas bidra med ny kunskap inom det specialpedagogiska forskningsfältet. Den sökandes egna forskningsidéer och bifogad projektskiss kommer ha stor betydelse för utformandet av projektet.

Läs mer och sök tjänsten: Lediga jobb - Postdoktor i specialpedagogik