I det senaste numret av International Electronic Journal of Elementary Education (Vol. 9, Issue 2, Special Issue: Autism Spectrum Disorders (ASD): Approaches to Training, Teaching, and Treatment) finns en artikel skriven av professor Lise Roll-Pettersson, “Bridging the research to practice gap; A Case Study Approach to Understanding EIBI Supports and Barriers in Swedish Preschools” Utifrån fallstudiemetodik med deltagande observationer och intervjuer har författarna tittat närmare på implementeringen av tidiga insatser på två förskolor i Sverige. Analysen av resultaten har gjorts med ett implementeringsvetenskapligt perspektiv.

http://iejee.com/index/dergi/29/iejee-volume-9-issue-2-special-issue-autism-spectrum-disorders-asd-approaches-to-training-teaching-and-treatment