Resultatet visar att ögonstyrning kan öka barnens förmåga att inleda samtal och dela med sig av information jämfört med när de inte använde något hjälpmedel. 

Dator

Läs artikeln "Communicative Interaction with and without Eye-Gaze Technology between Children and Youths with Complex Needs and Their Communication Partners".
 
Yu-Hsin Hsieh är doktorand inom forskarskolan i Specialpedagogik (finansierad av Vetenskapsrådet).