Månadens profil

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen
  4. Om oss
  5. Månadens profil
Universitetslektor Anna Broman, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Lärandets kärna: den funktionella övergången från kunskap till redskap

Anna Broman är fil. dr. i psykologi och sedan hösten 2015 anställd som universitetslektor vid Specialpedagogiska institutionen. Hon arbetar – utöver forskning - huvudsakligen med undervisning och kursutveckling på Speciallärarprogrammet och Lärarlyftet.

Universitetslektor Gabriella Höstfält, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Specialpedagogik som akademiskt ämne

Gabriella Höstfält är sedan våren 2017 anställd som universitetslektor vid Specialpedagogiska institutionen och arbetar huvudsakligen med undervisning och kursutveckling på Speciallärarprogrammet.

Universitetslektor Kajsa Falkner, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Lärares undervisning och möjliggörande av elevers lärande

Kajsa Falkner är fil. dr. i pedagogik och sedan 2016 universitetslektor i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Vid Specialpedagogiska institutionen arbetar hon företrädesvis med undervisning och forskning inom ramen för språk, läs- och skrivutveckling.

Universitetslektor Eva Skogman, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Funktionshindrade barns lek och aktivitet

Eva Skogman är universitetslektor i specialpedagogik och arbetar sedan augusti 2016 på Specialpedagogiska institutionen. Tidigare var hon på Mälardalens högskola där hon undervisade och handledde blivande specialpedagoger och speciallärare. Eva har också arbetat på Förskollärarprogrammet vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, samt även undervisat i olika fristående kurser i pedagogik, specialpedagogik och handikappvetenskap.

Universitetslektor Liselott Kjellmer, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Språkutveckling, språklig sårbarhet och språkstörning vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Lisen Kjellmer är universitetslektor i specialpedagogik och arbetar sedan augusti 2016 på Specialpedagogiska institutionen.I grunden är hon legitimerad logoped och har arbetat med barn som har språksvårigheter i över 20 år, senast vid Karolinska Universitetssjukhuset (KS) i Stockholm där hon deltog i utredningar av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn.

Universitetslektor Hanna Hau, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Forskning om ungdomar som dömts för brott och deras skolgång

Hanna Hau är legitimerad psykolog och disputerade i psykologi vid Stockholms universitet 2010. Sedan augusti 2016 är hon anställd som universitetslektor i specialpedagogik vid Specialpedagogiska institutionen. I sin avhandling, "Swedish young offenders in community-based rehabilitative programmes – patterns of antisocial behaviour, mental health, and recidivism", samlade Hanna in självrapporterade data från ungdomar som dömts för olika typer av brott och deltog i olika former av påverkansprogram. Detta i samarbete med ett 70-tal kommuner över hela Sverige. En av slutsatserna i avhandlingen var att de ungdomar som deltog i programmen hade vitt skilda behov men att detta inte påverkade vilken typ av insatser de fick från socialtjänstens sida inom ramen för sin påföljd.

Universitetslektor Heidi Selenius, Specialpedagogiska institutionen

Forskning inom rättspsykiatrin

Heidi Selenius är utbildad speciallärare vid Åbo Akademi i Finland. Hon har disputerat med avhandlingen ”Dyslexia and risk of future violence in forensic psychiatric patients” vid Stockholms universitet. Efter avhandlingsarbetet har Heidi fortsatt med forskning inom rättspsykiatrin och bland annat arbetat med ett projekt om kvinnor och riskbedömning för framtida våld. Forskning om kvinnor vårdade inom rättspsykiatrin är eftersatt. Det behövs mera kunskap om hur man kan minska risken för framtida våld bland kvinnor.

Jenny Wilder

Forskning om intellektuell funktionsnedsättning

Jenny Wilder är universitetslektor och docent i specialpedagogik. Hennes forskning har framförallt fokuserat på personer som har intellektuell funktionsnedsättning och deras livssituation, med fokus på lärande och delaktighet. I sin forskning har barnperspektivet ställts i centrum och över tid har forskningen fått ett brett spektrum.

KONTAKTUPPGIFTER

Postadress
Specialpedagogiska institutionen
Stockholms universitet
106 91  Stockholm

Besöks-/leveransadress
Frescati Hagväg 10 (Frescati Hage)
Stockholms universitet, Stockholm

Faktureringsadress

E-post: info@specped.su.se
Registrator: registrator@specped.su.se
Telefon: 08-16 20 00 (vxl)
Fax: 08-1207 6420

Hitta till oss (Karta)