Medarbetarwebben

Medarbetarwebben är en webbplats som uppdateras centralt av Samverkansavdelningen eller förvaltningens olika enheter på Stockholms universitet. Adressen dit är: http://www.su.se/medarbetare/ Där hittar du både övergripande och detaljerad information under olika menyflikar så som; Service, IT, Studieinformation, Ekonomi, Personal och Från ledningen.

Miljöwebben

Universitetet är miljöcertifierat  och följer kraven i miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS. Det innebär ett systematiskt arbete med miljöfrågan och miljöhänsyn är en del i vårt vardagliga arbete. Mål för universitet är att minska den negativa miljöpåverkan och öka den positiva. https://www.su.se/miljo/

________________________________________________________________________

Informationskanaler specifikt för Specialpedagogiska institutionen

Institutionsspecifik information hittar du i vårt intranät i Mondo, https://mondo.su.se/portal där du loggar in med ditt SU-konto. Här finns bland annat kalendarium, häftet "Bra att veta", Krisplan och Miljöplan.

Aktuellt kalendarium

2018/2019

Vem vänder jag mig till?

Institutionsstyrelsen
Ledningsgruppen
Administrativ personal