Program för introduktionsdagen för Lärarlyftet inom speciallärarprogrammet

9.30 – 10.15
Introduktion med Jari Linikko (studierektor) och Marie Ohlin Lohmann (adjunkt)

10.15 - 10.40
Information om tillgodoräknande och validering
Studievägledare Aino Collmar Fröding och Frida Hager.

10.40 PAUS

11.00 – 12.00
Föreläsning: "Disability as a social phenomenon", professor Simo Vehmas

12:00 – 13.30 LUNCH på egen hand
Personal finns på plats för att besvara Era frågor fram till 12.30.

13.30 – 15.00
"Akademiskt skrivande och läsande" Studie- och språkverkstan.

15.00 - 15.30
"Särskilt pedagogiskt stöd", Åsa Ferm (Samordnare och pedagogisk konsult från Studentavdelningen)