Institutionens studievägledning är stängd under vecka 27 - 32. Frågor som gäller utbildning vid Specialpedagogiska institutionen hänvisas till studentexpedition@specped.su.se Har du allmänna frågor om studievägledning hänvisar vi till våra kollegor på Studenthuset. Centrala studievägledningen i Studenthuset