18 augusti -
Introduktionsdag för nya studenter på Lärarlyftet II (Speciallärarutbildning)

På introduktionsdagen får våra Lärarlyftsstudenter information om utbildningsstrukturen av studierektor Jari Linikko samt information om validering och tillgodoräknande från studievägledarna Frida Hager och Aino Collmar Fröding. Vi går igenom förfarandet kring att tillgodoräkna sig tidigare studier och villkor för validering av tidigare yrkeserfarenhet. Under dagen finns det möjlighet att boka in ett studievägledningssamtal för vidare studieplanering.

Från våra pedagogiska konsulter på universitetet får ni ta del av viktig kunskap om hur det är att studera med funktionsnedsättning. Stockholms universitets studentkår presenterar dessutom sin verksamhet och hur de kan stödja er under tiden på universitetet.

_________________________________________________________________

 

31 augusti – 1 september
Introduktionsdag för nya studenter (Speciallärare/Specialpedagoger)

(kurskod: UQ1SPP 100% & 50%, UQ1SPL 100% & 50% och UQ1SLY (Lyftet II) 100% & 50%)

Sal: Naturhistoriska riksmuseet, Karta över föreläsningssalen , Naturhistoriska riksmuseet (56 Kb)

 

Uppdaterat program för specialpedagoger och speciallärare
(kurskod: UQ1SPP 100% & 50%, UQ1SPL 100% & 50% och UQ1SLY (Lyftet II) 100% & 50%)
 

Program - torsdag

10.00-10.15

Välkommen Prof. Lise Roll Petersson

10.15-10.45 ​

Information, studierektor Jari Linikko

10.45-11.00

Information, adm.studierektor Jennie Graflund

11.00-12.15

Disability as a social phenomenon, prof. Simo Vehmas

12.15-13.45

Lunch

13.45-14.45

Samtal, lektor Bozena Hautaniemi

14.45-15.00

Paus

15.00-16.30

Akademiskt skrivande

Program - fredag

09.00-09.30

Information om Mondo

09.30-09.45

Information, Studievägledare Aino Collmar Fröding

09.45-10.00

Internationellt utbyte, koordinator Frida Hager

10.00-10.15

Paus

10.15-12.00

Specialpedagogiska rollen i historisk belysning, prof Rolf Heldin

12.00-13.00

Lunch

13.00-16.00

Studenter på 50% möter sina lärare  (Studenter på 100% på måndag) (se separat schema)