Som nyantagen lärarstudent blir du inbjuden till en introduktionsdag i samband med att terminen startar. Under dagen får du information om vad det innebär att gå en lärarutbildning på Stockholms universitet.

Dagen börjar med ett gemensamt program i Aula Magna
Den gemensamma introduktionen på förmiddagen ger information om sådant som är centralt för alla lärarutbildningar och om hur det är att vara student på Stockholms universitet.

Programmet innehåller bland annat information om:

  • Centrala lärarstudentrådet
  • Lärarstudenternas klubbmästeri
  • Medieverkstaden
  • Kom igång med IT och biblioteket
  • Studie- och språkverkstaden och Studiestöd
  • Studenthälsa

____________________________________________________

Extra studiestöd
För dig som är nyantagen student på Stockholms universitet och har en dokumenterad funktionsnedsättning finns studiestöd. Veckan innan terminsstart arrangeras en kurs med information som studiestöd på Stockholms universitet. För att bli kallad till kursen behöver du göra en anmälan.

Mer informatin hittar du här:
https://www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsneds%C3%A4ttning