Lärarlyftet II är en satsning som regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ansvara för och som riktar sig till anställda lärare med lärarexamen. Satsningen som pågår mellan 2012 och 2018 har en tydlig koppling till den nya lärarlegitimationen. När du gått vår utbildning inom Lärarlyftet med godkända resultat blir du behörig att arbeta som speciallärare. Se ytterligare information i Behörighetsordningen (2011:326) för vad som gäller för just din behörighet.

Mer information om utbildningen och de olika inriktningarna: