Inga-Lill Matson disputerar i specialpedagogik med avhandlingen ""Grus i maskineriet? Några kommunala tjänstemäns, politikers, föräldrars och lärares syn på en skola för alla".

Opponent: professor em. Inge Johansson (Barn- och ungdomsvetenskapliga inst., Stockholms univ.)

Betygsledamöter: professor Anette Sandberg (Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (Mälardalens högskola), professor em. Jerry Rosenkvist (Lärande och samhälle, Malmö högskola) och professor Mara Westling Allodi (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)

Suppleant: docent Katarina Piuva (Int. för socialt arbete, Stockholms univ.)

Handledare: professor Lise Roll-Pettersson och professor em. Rolf Helldin (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)

Läs mer i Abstract/fulltext