CKVO stödjer forskning om äldre, personer med funktionshinder samt socialpedagogik genom finansiering av doktorandanställningar samt bidrag till tid för forskningsinitiering eller genomförande av mindre projekt.

Program

9.00 - 9.15 Välkomna! Psykologiska institutionens prefekt Håkan Fischer och CKVO:s ordförande Ewa Mörtberg inleder konferensen.

9.20 - 9.35 Processer av självhantering: Hur barn med ADHD och sina föräldrar förstår och hanterar vardagliga utmaningar. Noam Ringer, Doktorandprojekt, Institutionen för pedagogik och didaktik

9.40 – 9.55 Föräldraskap med särskilda utmaningar - en longitudinell studie om att vara förälder när barnet har en funktionsnedsättning. Elisabeth Lundström, Specialpedagogiska institutionen

10.00 – 10.15 Kortformer av WAIS-IV, ett "nödvändigt ont"? Maria Lindau & Mats Najström, Psykologiska institutionen

10.30 - 11.00 Fikapaus

11.05 - 11.20 Skolstödjande insatser för barn i samhällsvård. Hilma Forsman, Doktorandprojekt, Institutionen för social arbete

11.25 - 11.40 Idéburet socialpedagogiskt arbete med kriminella ungdomar. Thomas Öhlund Institutionen för socialt arbete

11.45 - 12.00 Konstnärskap och funktionsnedsättning – skapande av konst som delaktighet och inflytande? Helen Knutes Nyqvist, Specialpedagogiska institutionen

12.05 - 12.15 Konferensen avslutas

Anmälan och mer information från Psykologiska institutionen

____________________________________________________________

 

Ledningsgruppen för Centrum för Kompetensutveckling inom Vård och Omsorg (CKVO)

Lilianne Eninger, Psykologiska institutionen
 Bozena Hautaniemi, Specialpedagogiska institutionen
 Ewa Mörtberg, Psykologiska institutionen
 Robert Ohlsson, Institutionen för pedagogik och didaktik
 Katarina Piuva, Institutionen för socialt arbete
 Ali Reza Majlesi, Institutionen för pedagogik och didaktik
 Marie Sallnäs, Institutionen för socialt arbete
 Jenny Wilder, Specialpedagogiska institutionen