Dagliga specialpedagogiska justeringar/ arbetssätt och anpassningar i förskolan.

 

21047164-barn-utflykt. Mostphotos.jpg

En kväll om samarbete mellan förskolan och det specialpedagogiska fältet.

Mingel från 17:30.

  • 18:30 Föreläsningar av Eva Siljehag, Maria Gladh och Hampus Bejnö från Specialpedagogiska institutionen samt samt  Antonio Rodriguez, f.d. skolledare/ped.ledare och adjunkt från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  • 19:20 Fika och smörgås.
  • 19:45  Moderatorlett samtal av Gudrun Hellström om samarbete mellan förskola och specialpedagogik.

En del av "Third tuseday/Tredje tisdag"

Anmäl dig till kvällen här!