Välkommen till ett öppet forskningsseminarium med professor Monica Melby Lervåg, där hon presenterar och diskuterar ett spännande forskningsprojekt som handlar om språkutvecklande gemensam bilderboksläsning för barn med Norska som andraspråk i förskolan. " Preventing Later Literacy Failure in Kindergarten: A longitudinal Randomized-Trials Study of Oral Language Development and Intervention".

Projektet studerar effekterna av muntlig språkträning i förskolan på senare språk och läsförståelsefärdigheter bland de som har Norska som andra språk.

Monica Melby Lervåg är professor i Specialpedagogik vid Oslos Universitet.

Mer information om Monica Melby Lervåg och hennes forskningsprojekt:

http://www.uv.uio.no/isp/english/people/aca/monima/

http://www.uv.uio.no/iped/english/research/projects/lervag-rct-utd-2020/index.html

 

Arbetsmöte

Efter det öppna seminariet kommer vi att ha ett arbetsmöte för att diskutera med Monica ett möjligt forskningssamarbete om detta tema.

Anmälan
Anmäl dig gärna till Mara Westling Allodi, mara.allodi@specped.su.se, om du vill delta i arbetsmötet.