Välkommen till en öppen föreläsning om ADHD/autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Föreläsare är Anna Borg, specialpedagog och skolsamordnare från KIND-Center of Neurodevelopmental Disorders på Karolinska Institutet, och hon tar med sig ett perspektiv från kognitionsforskningen. Anna har tidigare arbetat som rektor och har en bred erfarenhet av att arbeta med utmanande situationer i skolan.

Anna är aktuell med en ny bok som heter "Utanförskap i skolan – Förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen", som hon har skrivit tillsammans med Gunilla Carlsson Kendall.
https://www.studentlitteratur.se/#9789144119823/Utanf%C3%B6rskap+i+skolan

Välkommen!

Judith Simon