Öppen föreläsning med gästprofessor och hedersdoktor Sam Odom

Föreläsningen kommer att framhäva vikten av tidiga insatser, kompetenta yrkesverksamma och en god lärandemiljö som stödjer interaktionen mellan barn med och utan funktionsnedsättning. Den ges på engelska och utgår från forskning som bedrivs vid institutionen.

Sam Odom är även verksam vid North Carolina universitet i Chapel Hill, USA samt direktör för "Frank Porter Graham Child Development Institute".

Välkomna!

 

Samuel L. Odom
PhD, is Director of the Frank Porter Graham Child Development Institute and Professor in the UNC-Chapel Hill School of Education. He is the author or co-author of over one hundred publications and editor or co-editor of eleven books on early childhood intervention and developmental disabilities. His research has addressed topics related to early childhood inclusion and preschool readiness although most of his current research focuses on autism spectrum disorder (ASD).