Frescati Hagväg 10

Specialpedagogiska institutionens huvudadress är Frescati Hagväg 10, men sedan september 2018 har vi också tillgång till Frescati Hagväg 14. För mer information om vem som sitter var hänvisar vi alla besökare till sökfunktion på vår webbsida. Våra undervisningslokaler finns på Frescati Hagväg 8, 9B, 10 samt i andra lokaler på centrala campus och i området Lilla Frescati.

Byggnadshistorik

Vår huvudbyggnad ritades av arkitekten Gunnar Forszén (1908-1966) och byggdes i mitten av 1950-talet för att inrymma Skogshögskolans bibliotek. Lokalerna övertogs på 1980-talet av Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek, som var ett specialbibliotek inom ämnesområdena psykologi och pedagogik och ett nationellt ansvarsbibliotek inom dessa områden, med ursprung i Pedagogiska biblioteket som startade 1885. Här fanns bland annat en unik samling skolböcker från 1700-talet och framåt. Sedan 2013 finns här Specialpedaogiska institutionen.