Personal vid Specialpedagogiska institutionen

 

Våra adresser - Frescati Hagväg 10 och 14
Specialpedagogiska institutionens huvudadress är Frescati Hagväg 10, men sedan ett år tillbaka har vi också lokaler på Frescati Hagväg 14. För mer information om vem som sitter var hänvisar vi alla besökare till sökfunktion längst upp till höger på vår webbsida. Våra undervisningslokaler finns på Frescati Hagväg 8, 9B, 10 samt i andra lokaler på centrala campus och i området Lilla Frescati.

Lite om området Frescati Hage och arkitekturen

Vår huvudbyggnad ritades av arkitekten Gunnar Forszén (1908-1966) och byggdes i mitten av 1950-talet för att inrymma Skogshögskolans bibliotek. Lokalerna övertogs på 1980-talet av Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek, som var ett specialbibliotek inom ämnesområdena psykologi och pedagogik och ett nationellt ansvarsbibliotek inom dessa områden, med ursprung i Pedagogiska biblioteket som startade 1885. Här fanns bland annat en unik samling skolböcker från 1700-talet och framåt.