Specialpedagogiska institutionen

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Specialpedagogiska institutionen
 4. Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

  Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

  For information in English, click here

  Sidan uppdaterades den 17 mars 2020 11:20. Nya ställningstaganden innevarande dag är markerade med "NY!". Uppdaterade ställningstaganden är markerade med "Uppdaterad!"


  Utifrån rådande läge och ansvariga myndigheters rekommendationer har Stockholms universitet gjort följande ställningstaganden:

  Om universitetets verksamhet

  • Rektors blogg 16 mars: Stockholms universitet i coronakrisen

  • NY! Universitetsledningen beslutade den 16 mars att Stockholms universitet övergår till digital undervisning och examinationer som ett sätt att bidra till minskad smittspridning och samtidigt fortsatt kunna bedriva verksamheten. Utifrån regeringens besked den 17 mars kommer övergången till digital undervisning eller alternativa undervisningsformer behöva ske redan imorgon den 18 mars. Universitetet arbetar intensivt på såväl central nivå som institutionsnivå för att omställningen till digitala lösningar ska gå så smidigt som möjligt och kunna omfatta så många undervisningsmoment som möjligt. Olika alternativ för moment som är svåra eller omöjliga att genomföras digitalt övervägs och förväntas ha lösningar inom kort. Beslut om öppethållande av lokaler och fortsatt fungerande funktioner på campus förväntas tas under dagen.

  • Folkhälsomyndigheten har meddelat att personer i Stockholm som har möjligheten att jobba hemma bör göra det mot bakgrund av den smittspridning som nu sker i regionen. Universitetsledningen uppmanar alla verksamheter att möjliggöra så att medarbetare kan arbeta hemifrån, efter samråd med ansvarig chef.

  • Alla måste ta sitt ansvar och bidra till att minimera smittspridningen. Både studenter och medarbetare med symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma. Stanna hemma även om du har lindriga symptom samt stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk. Medarbetare ska sjukanmäla sig enligt ordinarie rutin. Karensdagen är borttagen för att det ska vara lättare för fler att hålla sig hemma vid sjukdom. Har du lättare symptom och känner att du egentligen skulle orka studera eller arbeta hemifrån, kontakta kursansvarig eller chef för att komma överens om hur detta kan genomföras.

  Om resor

  • Universitetet avråder alla medarbetare och studenter att resa utomlands i enlighet med UD:s avrådan för icke nödvändiga resor till alla länder.

  • Alla utbyten (studenter och medarbetare) samt planerade besök från samarbetspartners och gäster från andra länder avbokas tills vidare.

  • Uppdaterad! Stockholms universitet beviljar inga tjänsteresor internationellt, och endast verksamhetskritiska resor inom Sverige. Vad som anses vara verksamhetskritisk resa beslutas av ansvarig chef.

  • Alla tjänsteresor ska bokas med om- eller avbokningsbara biljetter. Resor ska bokas via universitetets upphandlade resebyrå Egencia.

  • Medarbetare och studenter som varit utomlands ska arbeta/studera hemma i två veckor. Kontakta chef/kursansvarig för information om möjligheter att arbeta/studera hemifrån.

  Om evenemang

  • De flesta närliggande evenemang inom universitetet har ställts in. En del har planerats att genomföras digitalt men utifrån dagens osäkra läge är det oklart om några evenemang kommer att genomföras. Evenemangskalendern uppdateras löpande med information om vad som gäller för kommande evenemang.

  Aktuell information hos ansvariga myndigheter

  Ansvariga myndigheter uppdaterar information om utvecklingen och rekommendationer löpande. Aktuell information finns även på WHO:s webbsidor, se alla länkar nedan:

   

   

   

   

   

  Bokmärk och dela Tipsa

  Aktuell kalender