Kursens innehåll

Orientering och fördjupning i några exempel av historisk forskning med specialpedagogisk anknytning, genom egna litteraturstudier och föreläsningar. Frågeställningar kring historisk forskningsmetodik ingår.
Kursens innehåll och lärandemål

Orientering och fördjupning i några exempel av historisk forskning med specialpedagogisk anknytning, genom egna litteraturstudier och föreläsningar. Frågeställningar kring historisk forskningsmetodik ingår.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

  • ha en god överblick och kan redogöra och kommentera litteraturen
  • i seminarieform skriftligt och muntligt sammanfatta, kritiskt granska och kommentera en vald doktorsavhandling/text med avseende på metod, resultat och innehåll
  • analysera någon historisk källa och identifiera likheter och skillnader med nutida tänkesätt och praktiker inom det specialpedagogiska fältet.

Kursens upplägg

Arbetsformer: Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövning och obligatoriska seminarier.
Kursen ges: VT20 på kvartsfart (25 %)

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. I kursen ingår nätbaserade litteratur- och informationsökningar.

Schema

Länk till schema finns här.

Ansökan

Behörighet: Antagen till forskarutbildning i Specialpedagogik.

Skicka din ansökan per e-post till handläggare Noelle Rossnahan forskaradministration@specped.su.se, där du anger att du söker denna kurs, ditt namn, e-postadress, personnummer samt vilket forskarutbildningsämne och universitet du är antagen till.

Sista ansökningsdag: Löpande fram till kursstart.

Kursansvarig: professor Simo Vehmas

Kontakt

Vid frågor kring kursens innehåll och upplägg kontakta kursansvarig lärare Simo Vemas, simo.vehmas@specped.su.se eller studierektor för forskarutbildning Jenny Wilder, jenny.wilder@specped.su.se

Övrig studieinformation