Forskarutbildningen omfattar normalt fyra års studier på heltid och avslutas med en doktorsexamen. Det går också bra att läsa till en licentiatexamen, vilken omfattar två års studier på heltid. Totalt omfattar utbildningen 240 hp och består av en kursdel (75 hp) och en avhandlingsdel (165 hp). För licentiatexamen gäller 45 hp resp. 75 hp.

Innehåll

En del av utbildningens kurser ges vid Specialpedagogiska institutionen, en del kan läsas vid andra institutioner och lärosäten. Under hela studietiden ges vetenskaplig handledning, vanligtvis av två handledare.

Utbildningen avslutas med en disputation (för doktorsexamen) eller ett licentiatseminarium (för lic. examen) då det vetenskapliga arbetet försvaras vid ett offentligt seminarium. Det egna forskningsarbetet är den viktigaste och avgörande delen av forskarutbildningen.