The Disability Studies Research Seminar

This research seminar will provide the opportunity to discuss scholarly work in the area of Disability Studies both in relation to education and the adjoining fields in the humanities and social sciences. Questions which are central to this seminar include various societal and cultural issues that ultimately determine what being disabled means for individual people, such as the definition of disability, societal responses to human diversity and cultural representations of disability. To provide a forum for discussing the field from differing research traditions and perspectives, we will concentrate on discussing contributions that are are current and topical in the discussions and debates within disability studies. 

Sal: 327, Frescati Hagväg 10
Tid: 10.00-11.30

25/9 Underlag till seminarie 1 (141 Kb)
6/11  Underlag seminarie 2 (302 Kb)
17/12  Underlag 3 (99 Kb)   Underlag 4 (272 Kb)
22/1
26/2
8/4

The seminar is conducted in English and is open to researchers, Ph D candidates and masters students interested in the area of Disability Studies both within and outside of the department.

Welcome, Simo, Marie-Louise, Helén, Liz

If you wish to be included in the mail list for the seminar please contact Liz Adams Lyngbäck (liz.adams.lyngback@specped.su.se).

____________________________________________________________

Specialpedagogik, läroplansteori och didaktik

onsdagen den 28/8 kl 13-15.30   Lokal 327

På programmet: Vi diskuterar en forskningsområdesbeskrivning som innefattar vårt område, Specialpedagogik, skola och profession och forskningsområdet Etik och politik. Vi ska också påbörja planeringen av Specialpedagogikens dag som vårt område ansvarar för denna gång.

Varmt välkomna!

Forskningsseminariet SDL/gm
Barbro Johansson

____________________________________________________________

Samvarons och den sociala kontextens betydelse för pedagogiska sammanhang och praktiker

Denna seminarieserie syftar till att diskutera mellanmänskliga relationer av både symmetrisk och asymmetrisk karaktär i pedagogiska sammanhang och praktiker. Denna problematik kommer att belysas utifrån ett brett samhällsvetenskapligt och filosofiskt perspektiv. Vi kommer att söka fördjupa förståelsen av relevanta företeelser och fenomen såsom intersubjektivitet, empati, omsorg, maktutövning, delaktighet, inkludering, professionella samtal, meningsskapande och dialogicitet.

Under vt 2019 kommer vi att träffas följandedagar:

Dag: 6 februari, 6 mars,  3 april, 8 maj och 5 juni
Tid: kl 13-15
Lokal: Specialpedagogiska institutionen, Frescati Hagväg 10. Lokal meddelas senare.

Om du vill deltaga i forskningsseminariet var vänlig att ta kontakt med Bozena Hautaniemi eller Gunnar Karlsson på Specialpedagogiska institutionen för att komma med på deltagarlistan och få del av de texter som vi kommer att diskutera på seminarierna. Aktuell text kommer att skickas ut ca 10 dagar innan seminariet. Man binder naturligtvis inte upp sig om man anmäler sig till deltagarlistan utan är välkommen att komma till seminarierna då man kan och vill.

bozena.hautaniemi@specped.su.se

gunnar.karlsson@edu.su.se

 

____________________________________________________________

Den 16 april kl 13.00-15.45 kommer Anna Borg gästföreläsa hos oss i Hörsal 12 i Södra husen, inom ramen för kursen Adhd/autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Anna är specialpedagog och Skolsamordnare från KIND-Center of Neurodevelopmental Disorders på KI. Hon har tidigare varit skolrektor och har en bred erfarenhet av att arbeta med utmanande situationer i skolan. Hon har ett perspektiv från kognitionsforskningen. Att ta in kunskap från hjärnforskningen är inte bara ett krav som kommer både från studenter och från högre instanser utan det har även en stor praktiskt relevans, som Anna kommer att beskriva och ge flera exempel på från sina erfarenheter.

Hon är även aktuell med sin nyutkomna bok: Utanförskap i skolan – Förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen, som hon har skrivit tillsammans med Gunilla Carlsson Kendall

https://www.studentlitteratur.se/#9789144119823/Utanf%C3%B6rskap+i+skolan