Issues in implementing inclusion and RtI in special education

Professor Rune Simeonsson,  University of North Carolina at Chapel Hill
Dag: 7 juni
Tid. 13.30- 15.00
Plats: sal 228

Seminariet är ett utmärkt tillfälle att träffa och ställa frågor till Rune Simeonsson som har en lång erfarenhet av forskning inom funktionsnedsättning, inkludering och tidig intervention.

Läs mer om Rune Simeonsson här:

http://soe.unc.edu/fac_research/faculty/simeonsson.php

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1741-1130.2009.00215.x/abstract

_______________________________________________________________________________________________

 

Artistry and Disability – Doing Art for real? Affordances at a Day Activity Centre with an artistic profile

Välkomna till ett forskningsseminarium den 11/5 kl. 15-16.30, sal 327, för att diskutera en nyligen avslutad studie om konstnärskap och funktionsnedsättning. Studien har undersökt vilka erbjudanden, enligt den dagliga verksamhetens deltagare, som finns i den studerade miljön vilken är en daglig verksamhet med konstnärlig inriktning. Verksamheten riktar sig till vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och till vuxna med förvärvade hjärnskador. 

Den som önskar ta del av texten innan, kan höra av sig till Helen via mejl, från den 2/5. 

Helen Knutes Nyqvist, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet
helen.knutes-nyqvist@specped.su.se

Marie-Louise Stjerna, Södertörns högskola
marielouise.stjerna@sh.se

_______________________________________________________________________________________________

Professionella samtal med pedagoger

Denna seminarieserie kommer att äga rum måndagar kl  16 – 17.30
den 1 februari, 14 mars, 11 april samt 23 maj.

För mer information kontakta universitetslektor Bozena Hautaniemi,