Forskningsseminarier

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen
  4. Forskning
  5. Forskningsseminarier
  6. Forskningsseminarium hösten 2016

Forskningsseminarium hösten 2016

Våra forskningsseminarier i specialpedagogik är kostnadsfria och öppna i första hand för doktorander, forskare och lärare med intresse för specialpedagogisk forskning.

Hur kan policyn för tidiga insatser och särskilt stöd förbättras i det svenska utbildningssystemet?

Reflektioner och diskussion från fallstudier av särskilt stöd och tidiga insatser i olika utbildningssystem

Specialpedagogisk policy och praktik i nio olika utbildningssystem har analyserats av en grupp master och PhD studenter på Stockholms universitet som deltog i kursen Områdesöversikt över internationell forskning inom specialpedagogik under hösten 2015. Ett uppdrag från 2015 års Skolkommissionen till gruppen var att beskriva modeller för tidiga insatser och särskilt stöd från olika utbildningssystem. Dessa fallstudier är publicerade som Working Paper 2:2016 (2803 Kb) (Albinsson, Back, Björk, Bushby, Hallberg, Lantz, Jacobsson, Klemets, Skoglöw, & Strömbäck).

I Working Paper 3:2016 (564 Kb) (Westling Allodi 2016) identifieras några system bland dessa exempel som verkar fördelaktiga och deras organisation av utbildning och specialpedagogik jämförs med den svenska. En översikt av specialpedagogikens historiska rötter används för att reflektera över några utmaningar som alltjämt är närvarande i den svenska kontexten kring specialpedagogik, inclusion och särskilt stöd.

Datum: Onsdag den 9 november
Tid: kl  15.30 – 17.00
Lokal: Sal 228, Frescati Hagväg 10

Medverkande: Mara Westling Allodi, Marie Björk, Thomas Bushby, Charlotte Jacobsson, m.fl.

_____________________________________________________________________________

Öppet seminarium: Språkutvecklande gemensam bilderboksläsning för barn

Datum: 31 oktober 2016
Tid: 13.00 - 15.00
Plats: Frescati Hagväg 9 B, sal 108

Välkommen till ett öppet forskningsseminarium med professor Monica Melby Lervåg, där hon presenterar och diskuterar ett spännande forskningsprojekt som handlar om språkutvecklande gemensam bilderboksläsning för barn med Norska som andraspråk i förskolan. " Preventing Later Literacy Failure in Kindergarten: A longitudinal Randomized-Trials Study of Oral Language Development and Intervention".

Projektet studerar effekterna av muntlig språkträning i förskolan på senare språk och läsförståelsefärdigheter bland de som har Norska som andra språk.

Monica Melby Lervåg är professor i Specialpedagogik vid Oslos Universitet.

Mer information om Monica Melby Lervåg och hennes forskningsprojekt:

http://www.uv.uio.no/isp/english/people/aca/monima/

http://www.uv.uio.no/iped/english/research/projects/lervag-rct-utd-2020/index.html

Professionella samtal med pedagoger

Denna seminarieserie fortsätter under hösten

Datum: Måndag den 24 oktober och tisdag den 13 december
Tid: kl  16.00 – 17.30
Lokal: Sal 228, Frescati Hagväg 10

För mer information kontakta universitetslektor Bozena Hautaniemi,

Bokmärk och dela Tipsa