KoRp, det kommunikativa-relationsinriktade perspektivet

Onsdag 30 maj, 14-16, Z-309 på Campus Konradsberg (T-Thorildsplan).

Ann Ahlberg (FD, Professor i specialpedagogik) från Institutionen for pedagogik och didaktik, Enheten för Specialpedagogik, vid Göteborgs universitet.

Fonologisk intervention för barn med måttlig till grav hörselnedsättning

Onsdag 9 maj, kl. 14-16, i sal Z-309 på Campus Konradsberg (T-Thorildsplan).

Cecilia von Mentzer, logoped och doktorand vid Institutet för Handikappvetenskap, Linköpings Universitet.

Ett tvärvetenskapligt projekt och en aktuell fonologisk intervention som använder Graphogame, ett program som utvecklats på Jyväskyläs Universitet inom ramen för ett EU projekt.

Barns stemme i spesialpedagogisk forskning - tilnærminger og utfordringer

Onsdag 28 mars, kl. 14.00–16.00, i sal Z-309 på Campus Konradsberg (T-Thorildsplan).
Prof. Reidun Synnøve Tangen, UIO Institutt for specialpedagogik.

Children’s rights have been strengthened and new theoretical perspectives on children and childhood have been developed during the latest decades. As a consequence, researchers are expected to listen to children’s voices.