Barn med psykosocial problematik: hjälpbehov och etiska aspekter

Onsdag 25 september. Maria Luszczynska, Specialpedagogiska Akademi i Warszawa.

Seminarieserie om lärandemiljö i förskola

Onsdag 9 oktober, kl. 10.00-12.00. Mona Andersson och Eva Siljehag.
Anmäl dig till: eva.siljehag@specped.su.se Lokal medddelas vid anmälan.
Seminarieserien fortsätter med träffar fredag 25 oktober och fredag 22 november.

Research on school interventions and educational development in UK

Torsdag 14 november. Helen Wilson, Oxford Brookes.

Från ax till limpa : en systematisk litteraturöversikt över forskning om behandling vid ADHD

Onsdag 27 november. Margareta Ahlström, prefekt Specialpedagogiska institutionen.

 

Training structures and the emergence of equivalence classes in behaviour analysis

Torsdag 28 november. Erik Arntzen, the Institute of Behavioral Sciences Oslo Akershus University College.