Små steg: ett europeiskt samarbete om ett multimodalt läromedel om autism för föräldrar och lärare

Onsdag 31 oktober, kl. 14–16. Lise Roll-Pettersson, FD, Docent i specialpedagogik, Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.