Seminarium, Elisabeth Lundström

Onsdag 30 september, kl. 15.00-16.30
Titel
Föräldraskap med särskilda utmaningar - om att vara förälder när barnet har en funktionsnedsättning
Läsare
Fia Andersson, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.
Helen Knutes Nykvist, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Seminarium, Rune Hausstätter

28 oktober kl. 15.00-16.30 sal 222

Titel
Specialpedagogisk forskning i Norge: aktuella spörsmål

Rune Hausstätter är professor i specialpedagogik, Lillehammer

90% seminarium, Johanna Lundqvist

Fredag 20 november, kl 13.00-15.00, Frescati hagväg 10, sal 228.
Titel
Educational pathways and bridges in the early school years:
Special educational needs, support provisions and inclusive education
Läsare
Mats Granlund, professor i Handikappvetenskap samt Psykologi vid Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
Siv Fischbein, professor em. i Specialpedagogik vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.
Handledare
Mara Westling Allodi, professor i Specialpedagogik, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.
Eva Siljehag, lektor i Specialpedagogik, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.