Pågående studier

  • Mötet mellan familjer till barn med autism, förskola och habilitering

  • Finansiär: CKVO och Sunnardahls Handikappfond.
    Kontakt: Professor Lise Roll-Pettersson

  • Vi forskar och skriver tillsammans!
    Kontakt: PhD Eva Siljehag

  • Utveckling av uppsatsämnen inom lärarutbildning
    Kontakt: PhD Eva Siljehag

Rapporterade studier

Doktorsavhandling: Educational pathways and transitions in the early school years: Special educational needs, support provisions and inclusive education
Kontakt: PhD Johanna Lundqvist