Temat  fokuserar på internet och informations- och kommunikations teknologi (IKT) i hem och skola i relation till delaktighet för elever i behov av stöd och elever med funktionsnedsättning. Det omfattar digitaliseringens möjligheter respektive hinder inklusive digital rättvisa för de grupper i skolan som riskerar att hamna utanför den digitala samhällsomvandlingen. Temat omfattar också hur anpassningar och särskilt stöd med fokus på IKT planeras, utformas och erfars av barn, lärare och föräldrar. 

Forskningsprojekt

Ögonstyrd dator för kommunikation och delaktighet i vardagen
1. Ögonstyrd dator som hjälpmedel för barn med omfattande funktionsnedsättning
2. Ögonstyrd dator: En totalundersökning i svensk kontext

Samarbetsprojekt

Samarbetsprojekt med Linköpings universitet
1. Internetanvändning och delaktighet - unga personer med intellektuell funktionsnedsättning.
2. IKT I skolan för elever i behov av särskilt stöd