I detta område ingår forskning om aktiviteter, strategier och sätt att arbeta med lärande som utvecklar verksamheterna och förebygger uppkomsten av svårigheter i pedagogiska situationer, både i utbildning, i högskoleutbildning och i arbetsliv. Teorier om lärande och utveckling är centrala komponenter liksom kreativitet och estetiska läroprocesser i specialpedagogiska sammanhang.Forskningsprojekten inom detta område kan ha varierande specifika fokus och kan utgå från olika teoretiska ramverk, men har ett gemensamt intresse för lärande i pedagogiska situationer och särskilt för specialpedagogiska insatser som undanröjer hinder av olika slag och ökar delaktighet och lärande. Digitala lärandeverktyg är också ett intresseområde.

Forskningsstudier om lärandemiljöer och didaktisk utveckling