Barn som är extremt tidigt födda (EPT) löper en högre risk att ha svårigheter med inlärning och exekutiva funktioner: uppmärksamhet, hyperaktivitet, hypoaktivitet, planering, arbetsminne. Även relativt måttliga exekutiva nedsättningar kan resultera i beteendeproblem och svårigheter i lärande. Ett ökat antal extremt tidigt födda barn kommer till skolan och det finns ett behov av att öka förståelse hos lärare för dessa barns specifika behov: 350 barn per år i Sverige överlever en extrem tidig födelse. En del kommer att få betydande funktionsnedsättningar, men de flesta kommer att gå i vanliga skolor, dock ofta med svårigheter i de kognitiva och exekutiva funktionerna. Aktuella studier rekommenderar därmed att utveckla tidiga interventioner med syfte att hindra uppkomsten av svårigheter i exekutiva funktioner för denna barngrupp.

Ett tvärvetenskapligt projekt vill utveckla och pröva en pedagogisk föräldrabaserad intervention för att kompensera för brister i exekutiva förmågor och förhindra uppkomsten av lärandesvårigheter hos denna grupp av barn. I projektets planeringsgrupp ingår från Stockholms Universitet Mara Westling Allodi (professor i specialpedagogik), Ann-Charlotte Smedler (professor em. i psykologi), Erika Baraldi (leg. psykolog och doktorand i specialpedagogik), från Karolinska Institutet/ Karolinska sjukhuset, Ann-Christin Eliasson (professor i Arbetsterapi) och Björn Westrup (senior rådgivare och överläkare i neonatologi) från Astrid Lindgren Barnsjukhus. Professor Ulrika Ådén, professor Kristina Löwing och PhD  Maria Örtqvist.

Specialpedagogiskt forskningsnätverk: Inkludernade Lärandemiljöer och tidiga insatser ILTI

___________________________________________________________________________________________

Support to extremley preterm children - An early parent based intervention

Extremely preterm children (EPT) risk to show learning difficulties and deficits in executive functions: attention, hyperactivity, hypoactivity, planning, working memory. Even small impairments in the executive functions may conduce to behavior problems and learning difficulties. The number of EPT children that come to school is increasing and there is a need to increase the teachers’ understanding of the particular needs of EPT children: each year 350 children survive extremely preterm birth in Sweden. Some of them will have significant impairments, while the major part will attend regular schools, but risk to face difficulties with executive functions and learning.  Recent studies recommend therefore to develop early interventions, in order to prevent later difficulties in executive functions.

A multidisciplinary project will develop and test an early parent-based intervention with the aim to prevent and reduce the deficits in executive functions and learning in EPT children. The project planning group consists of researchers from Stockholm University: Mara Westling Allodi, professor of Special Education, Anna-Charlotte Smedler, professor em. Psychology, Erika Baraldi  Psychologist, PhD student; and researchers and clinicians from Karolinska Institutet and Karolinska Hospital: Ann-Christine Eliasson, professor of Occupational therapy and Björn Westrup, Senior consultant in neonatology Director of the Karolinska NIDCAP Training  & Research Center Astrid Lindgren Children's Hospital-Danderyd.

Kontakt: Mara Westling Allodi mara.allodi@specped.su.se Tfn: +46 73 4612522

Länkar: http://www.karolinska.se/for-vardgivare/kliniker-och-enheter-a-o/astrid-lindgrens-barnsjukhus/neonatalverksamheten/

Film på YouTube: Psykosociala omhändertagandet på neonatalen