• Specialpedagogiskt stöd i gymnasieskolan, resurser, organisation och nivågruppering.
  Kontakt: PhD Joacim Ramberg
   
 • Mänskliga rättigheter och etiska värden i lärarutbildningar. Hur mänskliga rättigheter och etiska värden iscensätts av lärarstudenter och lärarutbildare i lärarutbildning i undervisnings­praktiker.
  Kontakt: PhD Helen Knutes Nyqvist
   

 • ”En skola för alla” med inkludering som princip i en kommun. Särskola och andra särskilda grupper för barn i behov av stöd har tagits bort. Alla elever är inkluderade i vanlig klass. Intervjuer med föräldrar i del två.
  Kontakt: Doktorand Inga-Lill Matson