Pågående projekt

 • Synnervsmissbildningar hos barn.
  Projektet är ett samarbete mellan St. Eriks ögonsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset och Stockholms universitet.

 • Synförmåga och synperception hos barn som genomgått stamcellstransplantation (SCT).
  Finansiärer: Barncancerfonden och är ett samarbete mellan St. Eriks ögonsjukhus och Stockholms universitet.

 • Mötet mellan familjer till barn med autism, förskola och habilitering.
  Finansiär: CKVO och Sunnardahls Handikappfond.
  Kontakt: Professor Lise Roll-Pettersson

 • Skolelever med blindhet/svår synnedsättning
  (Pågående doktorandarbete)
  Kontakt: Doktorand Kim De Verdier

Rapporterade projekt

 • Ett longitudinellt projekt rörande uppmärksamhets- och skolproblem.

 • Att vara förälder när barnet har en funktionsnedsättning.
  Finansiär: CKVO.
  Kontakt: PhD Elisabeth Lundström

 • Diagnostik och behandling av ADHD och autismspektrumtillstånd
  Kontakt: Docent Margareta Ahlström