Forskningsområdet handlar om de olika normativa frågorna som rör mänsklig mångfald. Den engagerar sig i teori, etik och politik av olikhet och funktionsnedsättning. Det innebär att olika institutionella svar på mänsklig mångfald, som specialpedagogik och funktionsnedsättningspolitik, analyseras kritiskt med ett syfte att förstå de metoder, kunskaper, övertygelser och värderingar de bygger på och de som de främjar. Genom ett sådant kritiskt engagemang är syftet inte bara att bättre förstå hur samhällen och deras institutioner svarar på mångfalden, utan också tillhandahålla verktyg för förändring; förbättring av institutionell praxis och bemyndigande av individer och grupper som anses vara olika, funktionsnedsatta eller marginella.

Forskning om dessa frågor vilar på tvärvetenskaplig grund av den komplexa empiriska och teoretiska karaktären av mångfalden. De praktiska frågorna som undersöks är bland annat etik och politik för inkluderande utbildning, biopolitiken av funktionsnedsättning och hur de olika dimensionerna av välbefinnande och social rättvisa materialiseras i funktionsnedsatta människors liv.