Vid Specialpedagogiska institutionen finns två forskningsområden, Specialpedagogik och yngre barn samt Lärandemiljöer och didaktisk utveckling, som arbetar för att utveckla evidensbaserade forskningsprogram som riktar sig särskilt mot förskola och förskoleklass. Eva Siljehag och Mara Westling Allodi, som ansvarar för dessa två områden, har nu inlett ett samarbete som involverar andra forskare, doktorander och studenter i specialpedagogik. Detta i form av nätverket Inkluderande lärandemiljöer och tidiga insatser (ILTI). Framöver kommer man att erbjuda workshops och seminarier till medverkande samarbetspartners, samt utbildning och handledning till deltagare i forskningsprojekt.

Några av de idéer man vill arbeta med är forskningsprojekt inom tidiga specialpedagogiska insatser i förskola eftersom tidigare forskning har visat att det finns behov av att utveckla delaktighet, kommunikation och samspel för barn i behov av stöd i förskolan. Internationell forskning har också visat att tidiga insatser i förskolemiljöer av hög kvalitet har stor betydelse för att förebygga senare skolsvårigheter och ohälsa och främja en positiv utveckling av barnens förmågor.

- Vi är intresserade av att utveckla ett samarbete med kommuner och särskilt med ansvariga för förskola och dess utveckling. Deltagandet i samverkan innebär att specialpedagoger och förskolor deltar i ett nätverk som granskar och diskuterar studier och modeller; det kan också innebära att genomföra ett utvecklingsarbete med utprovning av modeller och anpassningar; och att specialpedagoger och förskolor deltar i effektstudier där vi genomför insatserna och undersöker deras resultat. Det är upp till huvudman och yrkesverksamma att välja hur man vill delta, säger Eva Siljehag och Mara Westling Allodi.

För mer information och kontakt

Eva Siljehag, eva.siljehag@specped.su.se
Mara Westling Allodi, mara.allodi@specped.su.se