Webbaserat stöd för skrivandet av självständigt arbete

I ett samarbete mellan Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Institutionen för pedagogik och didaktik samt Specialpedagogiska institutionen har detta FoU-projekt tagit fram ett webbaserat stöd för lärarstudenterna i kursen ”Självständigt arbete”.

Webbportalen ska ses som ett komplement till vanliga föreläsningar, grupphandledning och kurslitteratur och innehåller stödstrukturer och lärresurser som ska underlätta studierna i att hantera vetenskapligt arbete och akademiskt skrivande. För handledarna kommer portalen att avlasta handledningsuppdraget, så när handledare och studenter träffas kan de fokusera mer på de innehållsliga frågorna, som t.ex. att problematisera teoretiska och metodologiska frågor där webbportalen kan utgöra underlag för reflektion och diskussion.  Målet är att öka kvaliteten på de självständiga arbetena.

Länk till webbplatsen

Finansiär: Future Learn. 

Kontakt: PhD Helen Knutes Nyqvist