Forskarskolan har inriktning mot tidiga insatser i lärandemiljöer i förskola och under de första skolåren och hoppas kunna bidra med ökad forskningskunskap om hur man kan förebygga och arbeta preventivt för att barn i behov av särskilt stöd ska få de bästa möjligheterna till lärande och utveckling i det svenska utbildningssystemet. Forskarutbildningen ska utveckla förskolans och skolans kunskapsbas om yngre barns särskilda behov och om kraven på omgivningens specialpedagogiska anpassningar.

Syftet med Forskarskolan i Specialpedagogik är att utveckla kunskap för att kunna erbjuda mer effektiva insatser, vilket efterfrågas i utbildningssystemet och i samhället. Forskarskolan kommer att rekrytera doktorander med specialpedagogisk bakgrund, med anknytning till deras studier i existerande forskningsmiljöer och multidisciplinära projekt, vilket bidrar till en konsolidering och expansion av detta forskningsfält.  

Doktoranderna kommer att utveckla 

  • multidisciplinära teoretiska och metodologiska kunskaper
  • förmågan att integrera modeller och samverka med olika professioner
  • utveckla specialiserad kunskap i ett särskilt fält
  • utveckla färdigheter att bedriva tillämpad forskning i förskola och skolans tidiga år, för att stödja delaktighet, utveckling och lärande för barn i behov av särskilt stöd.

Forskarskolan kommer att fungera som ett samarbete och nätverk mellan lärosätena och de medverkande forskningsmiljöerna från respektive lärosäte, vilket borgar för en hög kvalitet i forskarutbildningen både när det gäller kurser, handledning och högre seminarier.

Forskarskolan i specialpedagogik kommer att erbjuda  forskarutbildningskurser och seminarier till befintliga doktorander som bedriver projekt som passar inom skolans profil och till nyligen antagna doktorander.

Varför en forskarskola: Intervju med Mara Westling Allodi

Doktorandtjänster

Ytterligare doktorandtjänster i Forskarskolan i Specialpedagogik kommer att utlysas tidigt under våren 2018 på Stockholms Universitet och på de andra lärosäten som deltar i Forskarskolan.

De kommande doktorandtjänsterna i Specialpedagogik på Stockholms Universitet är reguljära doktorandtjänster som finansieras under 4 år vid heltid med fakultetsmedel upp till doktorsexamen. Denna forskarskola - till skillnad från andra forskarskolor - anställer inte s.k. kommundoktorander som finansieras av kommuner upp till licentiatexamen, utan utlyser reguljära doktorandtjänster med fullfinansiering. 

Tjänsterna kommer att annonseras snart genom Stockholms universitets annonser om lediga jobb, med sista ansökningsdatum 1 april.

http://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser