Forskare

KONTAKT

Prefekt
Diana Berthén

Studierektor forskarutbildningen
Jenny Wilder

Kontaktperson för Forskarskolan i specialpedagogik
Mara Westling Allodi

Forskningsbloggen Samspel & socialt klimat
Forskningsblogg i specialpedagogik