En Etikgrupp har inrättats vid institutionen under 2016 med en beredande och rådgivande roll kring frågor som berör etik inom specialpedagogisk forskning.  Etikgruppen anordnar seminarier med fokus på aktuella etiska frågor i olika forskningsprojekt. I Etikgruppen ingår professor emerita Ann-Charlotte Smedler, professor emerita  Siv Fischebein, professor  Mara Westling Allodi  och professor Lise Roll-Pettersson.

Sammankallande: professor Lise Roll-Pettersson