2013

"Det teckenspråkiga klassrummet: en arena för möte mellan elever och lärare"
Louise Danielsson
Abstracts/fulltext

2011

"Närhet: Samspel och delaktighet i förskolan för barn med utvecklingsstörning"
Agneta Luttropp
Abstract/fulltext

"Specialpedagogik i skolvardagen: En studie med fokus på framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande"
Catharina Tjernberg
Abstract/fulltext

"Skriftbruk i fordonsverkstaden: En studie av läs- och skrivstrategier i mötet med arbetslivets texter"
Helén Olofsson
Abstract/fulltext

"Läsutveckling i årskurs 2–6 belyst genom standardiserade test och nationella provet i svenska i årskurs 3"
Brigitta Herkner
Abstract/fulltext