Arkiv - Disputationer

Disputationer

2020

Inga diputationer genomfördes 2020.

2019

"Families of Young Children with Autism Spectrum Disorder (ASD) in Sweden: The role of culture and intergenerational support"
Rano Zakirova Engstrand
Abstract/full text

2018

"Children at risk Securitization theory and special education reforms".
Helen Dwyer
Abstract/full text

"Children with blindness: Developmental aspects, comorbidity and implications for education and support".
Kim de Verdier
Abstract/full text

2017

"Grus i maskineriet? Några kommunala tjänstemäns, politikers, föräldrars och lärares syn på en skola för alla".
Inga-Lill Matsson
Abstract/full text

"Läsutveckling under mellan- och högstadiet. En longitudinell studie av läsfärdigheter hos elever med och utan lässvårigheter".
Karin Stenlund
Abstract/full text

2016

"Lärares ledarskap som möjliggörande och begränsande i mötet med "alla" barn: En deltagarorienterad studie."
Maria Olsson
Abstract/full text

“Educational pathways and transitions in the early school years: Special educational needs, support provisions and inclusive education”.
Johanna Lundqvist
Abstract/full text

2015

"Tonårsflickor berättar om att vara eller inte vara i behov av särskilt stöd: En longitudinell fallstudie"
Barbro Johansson
Abstract/full text

"Special Education in Swedish Upper Secondary Schools: Resources, Ability Grouping and Organisation"
Joacim Ramberg
Abstract/full text

2014

"Children´s Vocabulary Development: The role of parental input, vocabulary composition and early communicative skills"
Christine Cox Eriksson
Abstract/full text

2013

"Signs of Acquiring Bimodal Bilingualism Differently: A Longitudinal Case Study of Mediating a Deaf and a Hearing Twin in an Deaf Family"
Emelie Cramér-Wolrath
Abstract/full text

"Does It Pay to Practice?: A Quasi-Experimental Study on Working Memory Training and Its Effects on Reading and Basic Number Skills"
Karin I. E. Dahlin
Abstract/full text

"Lära och Leva: Kunskapsutveckling hos personer med en ärftlig dövhet/hörselnedsättning"
Anna-Carin Rehnman
Abstract/full text

"Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande: En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken"
Catharina Tjernberg
Abstract/full text

2012

"Dyslexi genom livet: Ett utvecklingsperspektiv på läs- och skrivsvårigheter"
Anna Fouganthine
Abstract/full text

2009

"Det gäller att hitta nyckeln...: Lärares syn på undervisning och dilemman för inkludering av elever i behov av särskilt stöd i specialskolan"
Jari Linikko
Abstract/full text

"Vad kommunikation vill säga: En iscensättande studie om specialpedagogers yrkesroll och kunskapande samtal"
Désirée von Ahlefeld Nisser
Abstract/full text

2008

"Children with complex communication needs: The parents' perspective"
Gonda Pickl
Abstract (Fulltext saknas)

"Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering: Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer"
Ann-Katrin Swärd
Abstract/full text

Bokmärk och dela Tipsa

KONTAKT

Studierektor för forskarutbildningen
Jenny Wilder

Forskarutbildningsadministration
forskaradministration@specped.su.se