3 februari 

"Studier av läsrelaterade språkliga förmågor i förskola och läsutveckling i grundskola"
Birgitta Herkner
Avhandling