Doktorandtjänsterna i Specialpedagogik vid Stockholms universitet är reguljära doktorandtjänster som finansieras under fyra år, vid heltid, med fakultetsmedel upp till doktorsexamen. Denna forskarskola - till skillnad från andra forskarskolor - anställer inte s.k. kommundoktorander som finansieras av kommuner upp till licentiatexamen, utan utlyser reguljära doktorandtjänster med full finansiering. 

Stockholms universitet
Tjänsterna annonseras på Stockholms universitets webbplats, se länk nedan.

Andra lärosäten
Flera andra doktorandtjänster annonseras på Karolinska Institutets, Jönköping Universitys och Linköpings universitets webbplatser under lediga tjänster.