Specialpedagogiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen

Nytt forskningsprojekt om personer med flerfunktionsnedsättning

Projektet "Ett liv med värdighet för personer med flerfunktionsnedsättning: En jämförande studie av förutsättningarna för ett bra liv", har beviljats ett belopp på 4 200 000 kronor av Vetenskapsrådet.

Ny ansökningsperiod för dig som vill läsa Speciallärarprogrammet eller Specialpedagogprogrammet

För att underlätta planeringen för både studenter och rektorer vid olika skolor i Sverige har Stockholms universitet tillsammans med Linköpings universitet, Karlstad universitet, Linnéuniversitetet och Umeå universitet beslutat att tidigarelägga ansökningsperioden för Speciallärarprogrammet och Specialpedagogprogrammet. Inför hösten 2020 införs nu den nya ansökningsperioden som är 17 februari till och med 16 mars.

Ny masterexamen i specialpedagogik - Ta en master genom att läsa fristående kurser

Under hösten har institutionen tagit beslut om att lägga ner Masterprogram i specialpedagogik med allmän inriktning och ersätta den med en ny masterexamen. Den innebär att du som student från och med HT2020 ges möjlighet till att ta en masterexamen genom att läsa fristående kurser i specialpedagogik.