Specialpedagogiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen

Utvärdering av forskarutbildning i specialpedagogik

Licentiat- och doktorsexamen i specialpedagogik vid Stockholms universitet får betyget Hög kvalitet, visar det beslut som nu kommit från Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Kim de Verdier, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Disputation i specialpedagogik om stödet till barn med blindhet i svensk skola

Kim de Verdier, vid Specialpedagogiska institutionen, disputerar i augusti med en avhandling som handlar om barn med blindhet. Särskilt fokus lägger hon på barn med blindhet i kombination med autism – en grupp med mycket komplexa behov.

Forskarstuderande Jenny Rosendahl, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Doktorand undersöker samhällsinflytande för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning

Järfälla kommun är en av Sveriges kommuner som startat ett inflytandecafé. Detta riktar sig till ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning. Forskaren Jenny Rosendahl, vid Specialpedagogiska institutionen, undersöker hur det ser ut med demokrati och inflytande i kommunen för denna grupp samhällsmedborgare.

Professor Susan Sandall

Ny hedersdoktor i specialpedagogik - Susan Sandall

Den Samhällsvetenskapliga fakulteten har nominerat professor Susan Sandall till årets hedersdoktor i Specialpedagogik, en utmärkelse som tilldelas framstående forskare som på ett utmärkt sätt bidragit till universitets forskning och utbildning.

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen
Forskarskola
Dagens schema - alla kurser
Självständigt arbete

WEBB/LÄRPLATTFORM