Studievägledning vid Specialpedagogiska institutionen

Adress: Frescati Hagväg 10, plan 2 (entréplan). Hitta till oss
E-post: studievagledare@specped.su.se

Telefontider: tisdag 10.00–11.00, torsdag 10.00–11.00
Besökstider: tisdag 11.00-11.30, torsdagar 11.00–11.30.
Öppettiderna gäller under terminstid – begränsade öppettider under sommar och julhelgerna.

Studievägledare

Frida Hager
Tfn: 08-1207 6433

Aino Collmar Fröding
(tjänstledig)

________________________________________________________________

Studera med funktionsnedsättning

Stockholms universitet välkomnar studenter med funktionshinder. Målet är att alla studenter vid Stockholms universitet ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionshinder. Studera med funktionsnedsättning

Jämlikhet och likabehandling

Alla studenter vid Stockholms universitet ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, könstillhörighet, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Jämlikhet och likabehandling