Mondo - digital lärplattform

All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Mondo. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Översiktligt schema HT2017

Länk till kursens schema i TimeEdit HT 2017

 

Fasta undervisningsdagar VT18

Helfart

Samtliga tillfällen är måndag-tisdag (utom V.3), prel tider är 9-16.30

V.3                     15-17 januari
V.6                     5-6 februari
V.8                     19-20 februari
V.10                   5-6 mars
V.12                   19-20 mars
V.15                   9-10 april
V. 17                  23-24 april
V.19                   7-8 maj
V. 21                  21-22 maj
V. 22                  28-29 maj

Halvfart

Torsdagar och fredagar

V. 3

V. 7

V. 11

V. 15

V. 20

Dessutom kräver arbetsuppgifterna flera regelbundna arbetstillfällen i studentarbetslagen mellan de Campusförlagda dagarna. Studentarbetslagen kommer själva överens om tiderna och formerna för tillfällen.

Översiktligt schema Undervisningsdagar VT18

Schema för VT18 är ännu ej fastställt.
När schemat är fastställt publiceras TimeEdit länk här.

Kontakt

studentexpedition@specped.su.se