Obligatoriska kurser:

___________________________________________________________________

Termin 1 - HT 2017

Autism, neuropsykiatriska och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar, 7,5 hp

Kurskod: Kurskod: UQBA01 (huvudområde specialpedagogik)
Ansvarig lärare: Lise Roll-Pettersson, lise.roll-pettersson@specped.su.se   
Kurstid: Period A-B (halvfart)
Länk till kursplan

Forskningsmetod: beteendeobservation och undersökningsdesign, 7,5 hp

Kurskod: PSTB02 (huvudområde psykologi)
Ansvarig lärare: Lars Klintwall, lars.klintwall@psychology.su.se  
Kurstid: Period C-D (halvfart)
Länk till kursplan

Länk till kurshemsidan hos Psykologiska institutionen

___________________________________________________________________

Termin 2 - VT 2018

Teoretisk fördjupning inom tillämpad beteendeanalys 7,5 hp

Kurskod: UQBA03 (huvudområde specialpedagogik)
Ansvarig lärare: Lise Roll-Pettersson, lise.roll-pettersson@specped.su.se    
Kurstid: Period A-B (halvfart)

Funktionell analys och kartläggning, 7,5 hp

Kurskod: ej klar (huvudområde psykologi)
Ansvarig lärare: Lars Klintwall, lars.klintwall@psychology.su.se  
Kurstid: Period C-D (halvfart)

___________________________________________________________________

Termin 3 - HT 2018

Evidens granskning och kvalité; kultur och etik 7,5 hp

Kurskod: UQBA05 (huvudområde specialpedagogik)
Ansvarig lärare: Lise Roll-Pettersson, lise.roll-pettersson@specped.su.se      
Kurstid: Period A-B (halvfart)

Forskningsmetod; Implementering, etik och evidens 7,5 hp

Kurskod: ej klar (huvudområde psykologi)
Ansvarig lärare: Lars Klintwall, lars.klintwall@psychology.su.se  
Kurstid: Period C-D (halvfart)

___________________________________________________________________

Termin 4 - VT 2019

Forskningsmetod; Vetenskapsteori och forskningsmetod 7,5 hp

Kurskod: UQBA07 (huvudområde specialpedagogik)
Ansvarig lärare: Lise Roll-Pettersson, lise.roll-pettersson@specped.su.se  
Kurstid: Period A-B (halvfart)

Forskningsmetod; Vetenskapsteori och kvantitativ metod 7,5 hp

Kurskod: UQBA08 (huvudområde specialpedagogik)
Ansvarig lärare: Lise Roll-Pettersson, lise.roll-pettersson@specped.su.se  
Kurstid: Period A-B (halvfart)

___________________________________________________________________

Termin 5 och 6 - HT19-VT20

Examensarbete i Specialpedagogik (15-30 hp)

Kurskod: UQBA09/UQBA10 (huvudområde specialpedagogik)
Ansvarig lärare: Lise Roll-Pettersson, lise.roll-pettersson@specped.su.se  
Kurstid: Period A-B (halvfart)

___________________________________________________________________

Valbara kurser och examensarbete:

Förutom dessa obligatoriska kurser ingår valbara kurser om 30 hp samt ett examensarbete om 30 hp. Valbara kurser kan läsas inom huvudområdet specialpedagogik eller annat relevant närliggande område. Kurser kan även läsas vid annan institution eller lärosäte och väljs i samråd med studierektor.

___________________________________________________________________

Kontakt

Programansvarig: Lise Roll Pettersson - lise.roll-pettersson@specped.su.se
Kursadministratör: Aksel Friberg - aksel.friberg@specped.su.se