Kursen fokuserar möjligheter och hinder för lärande i olika verksamheter för personer med dövhet eller hörselnedsättning. Kursen belyser hur personer som i olika verksamheter möter barn, ungdomar eller vuxna med dövhet respektive hörselnedsättning kan medverka till att förebygga eller minska hinder för individers lärande.

I kursen behandlas specialpedagogiskt stöd, inkludering, tvåspråkighet, etnicitet, medicinsk audiologi, hörselhabilitering och här uppmärksammas även ytterligare funktionsnedsättning i kombination med dövhet eller hörselnedsättning.

Mondo - digital lärplattform

All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Mondo. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Kontakt

Kursadministratör: Joel Lundström - joel.lundstrom@specped.su.se